dissabte, 23 de gener de 2010

Prototipatge de GUI amb Pencil

La recollida de requeriments és molt important en el desenvolupament d'aplicacions, per evitar que al final del camí, allò que s'entrega al client difereixi d'allò que havia demanat. Diagrames de casos d'ús i altres eines permeten que l'equip de desenvolupament del programari copsi allò que es desitja que faci el producte. És important que en el diàleg amb el client, amb els usuaris, aquests puguin veure com serà el programari que es desenvoluparà. L'ús de prototipus és molt útil per fer-ho. Això permet que els usuaris puguin entendre millor el plantejament de l'aplicació, puguin veure diferents camins de la seva execució, sobre un model de l'aplicació final, i que els desenvolupadors puguin complementar els escenaris que cal contemplar en el programari. Aquests prototipus es poden fer desenvolupant algunes funcionalitats del programari, amb una versió limitada del mateix, o també generant finestres, amb alguna interacció però, sense desenvolupar res. És el cas de les eines de prototipatge de la interfície gràfica d'usuari (GUI), ja sigui per a aplicacions d'escriptori o per a aplicacions web.
Per al prototipatge de la GUI, una eina interessant és Pencil. Aquesta és una aplicació de programari lliure, amb llicència GPL v2, la qual permet crear prototipus d'aplicacions i exportar-los amb diferents formats (HTML, PDF, ODT, DOC, PNG), de forma que el resultat de l'exportació és un esquelet d'aquesta, que conté diferents punts d'interacció que permeten veure què passaria si es fes clic sobre ells. Com més camins es contemplin i més complex es faci el prototipus, el resultat final serà un model més complet dels escenaris de l'aplicació, cosa molt útil a l'hora de programari l'aplicació i les proves de la mateixa. Així mateix, millor entendrà l'usuari/client com serà el producte que se li entregarà.

Pencil és una aplicació que es pot executar com complement de Firefox i també, en el cas de Windows i GNU/Linux, com una aplicació XUL independent. Es pot estendre afegint diferents col·leccions d'objectes d'aplicació per incloure en els prototipus, i diferents plantilles per a l'exportació del prototipus.

El video següent mostra el funcionament de Pencil en un cas senzill, d'una finestra que té un botó i en fer clic canvia i apareix el text "Hola món".Creative Commons License + GNU FDL