dissabte, 16 de juliol de 2011

#Fortanete en la repartició de l'herència de Jaume I

El llibre "Los cincos libros primeros de la primera parte de los anales de la Corona de Aragón", de Gerónimo Curita, cronista del regne, amb data de 1610, fa referència a fortanete amb el nom de Fortaner, en el llibre tercer. Allí apareix Fortanete quan s'exposa l'herència dels regnes entre els fills que Jaume I va tenir amb la reina Violant. Apareixen noms com Albentosa, Mora (de Rubielos), Alcalá (de la Selva), Linares (de Mora), Fortanete, les posades d'Atorella i de Cantavieja, Castellote, Alcañiz, Morella, Vall-de-roures i Horta.

Malauradament no em dedico a la història i troballes com aquesta em semblen fascinants, tot i que probablement per a qui pertany a l'àmbit de coneixement de la història li semblen beceroles. Una gran troballa, sense dubte, que ajuda a recordar els origens.
 
Creative Commons License + GNU FDL