dimarts, 8 de gener de 2008

Eleccions, escons i immigrants

Diumenge una notícia a La Vanguardia explicava que el nombre d'escons de cara a les properes eleccions generals havia canviat en algunes provincies. Així, Alacant, Almeria i Múrcia tindran un escó més al Congrés dels Diputats, mentres que A Coruña, Córdova i Viscaia en tindran un menys. La causa està en l'augment del cens provocat per la taxa de població immigrant. Províncies que augmenten població, com A Coruña, perden escons per les proporcions del cens amb la resta. Això però, no sembla, segons la notícia que faci varia gaire cap a quin partit aniran els escons guanyats.

També explica la notícia que, mentres els immigrants censats, que a les eleccions generals no poden votar, computen per calcular els escons, els espanyols emigrats, que sí que poden votar, no computen de cap manera. Es dóna doncs, una situació contradictòria. Els immigrants no poden escollir els seus representants al Congrés dels Diputats, malgrat que viuen a Espanya, paguen els seus impostos, i se'ls utilitza per calcular el nombre de representants que li toca a cada província. D'altra banda, els emigrants poden escollir els representants dels habitants de la província on no viuen, només pel fet de ser espanyols. Evidentment no plantejo que els emigrants deixin de votar però, cal corregir aquesta situació.

1 comentari:

tommyx34 ha dit...

Es totalment surrealista, però el qui anirà a seuré al butacó i cobrarà un sou de vergonya (en quan a cobrar tant em refereixo), no hi tendran res a dir, no fos cosa que no pogués anar a Madrid a gaudir de xurros.