dimecres, 7 de gener de 2009

iTunes Store sense DRM

Llegeixo a Vilaweb que a partir del mes de març les cançons de l'iTunes Store deixaran d'incorporar el DRM (gestió digital de drets, és a dir, sistema de protecció contra còpies no permeses), cosa que significa que qualsevol descarregada es podrà intercanviar amb tants dispositius com tinguem, i no com ara, que només es pot intercanviar de forma directa amb el nombre i tipus de dispositius que permet el DRM d'Apple, o bé s'ha d'optar per generar un CD d'àudio i extreure'n les cançons per tenir fitxers sense protecció. També s'actualitzaran els preus, cosa que potser signifiqui que augmenti el preu de les cançons, tot i que, si el preu d'aquestes ja contempla la compensació per còpia privada, igual que ho contemplen els ordinadors i altres dispositius que comprem, no tindria sentit un augment de preu per cançó relacionat amb la desaparició del DRM. Ni tindria sentit, ni seria just.

Creative Commons License