diumenge, 25 d’octubre de 2009

Exportació de varis documents de Google Docs en un ZIP


Via Genbeta m'assabento d'una nova funcionalitat de Google Docs. Es pot seleccionar un o més documents i al desplegable de més accions, hi ha l'opció d'exportar. Com es veu a la imatge, es genera un document ZIP amb tots els documents seleccionats, i per a cadascun primer es pot seleccionar el format d'exportació entre els diferents que permet el servei. Una funcionalitat que penso que és força útil.

Creative Commons License + GNU FDL