dimarts, 27 d’octubre de 2009

Volem polítics proactius

Aquest cap de setmana va venir Joan Puigcercós i va voler donar esperances a la gent de Lear i de l'Ebre en general. Llegia per sobre que CiU ara proposen un ple al Parlament sobre el món agrari. Massa cops, a l'Ebre i fora de l'Ebre, veiem com els polítics són reactius. Davant de situacions que podrien haver-se tingut en compte fa temps, proposen solucions, com si fins al moment no haguessin pogut moure un dit per evitar-les. De la nit al dia tots es preocupen pel territori i tots tenen idees per tirar-lo endavant. El dia que aquesta reactivitat esdevingui proactivitat, la mateixa proactivitat que es demana a les persones al seu lloc de treball, estarem salvats.

Creative Commons License + GNU FDL