divendres, 22 de juny de 2007

Amposta supera oficialment els 20.000 habitants

Amposta ha superat els 20.000 habitants, com informa el Diari de Tarragona. Al web de l'Ajuntament es pot veure a les dades d'estadística de població que el nombre d'habitants en data 13 de juny de 2007 és de 20.389 (vegeu la piràmide d'edats). D'aquests, un 46% són persones entre 31 i 60 anys, i un 22% persones entre 16 i 30 anys. Del total, un 49% són dones, enfront del 51% d'homes. La població major de 65 anys representa el 16% del total. La població immigrada representa un 17% (vegeu la llista d'immigrants per nacionalitats).