dimarts, 26 de juny de 2007

Destrucció de la costa: informe anual de Greenpeace

Portada del informe Destrucción a toda costa 2007.L'organització Greenpeace ha presentat l'informe anual sobre la destrucció de la costa. Es pot trobar al seu web, tant l'informe com un resum. Les Terres de l'Ebre apareixen a l'informe en diversos punts:
  • La nova dàrsena esportiva del port Sant Carles de la Ràpita.
  • L'incompliment de la Directiva europea 91/271/CEE, la qual obliga que poblacions de més de 10.000 habitants han d'aplicar un tractament adequat a les seves aigües residuals, per part de diverses poblacions, entre elles L'Ametlla de Mar i Sant Carles de la Ràpita.
Quant a la totalitat de Catalunya, s'assenyala que els plans generals d'ordenació urbana sumaran 100.000 vivendes noves els propers anys, que actualment ja hi ha urbanitzat un 39% de la costa catalana, i que el creixement constructor que es preveu, no contribuïrà a combatre els problemes del litoral.

Es pot assenyalar també que es destaca el País Valencià com el líder del desenvolupament no sostenible a Espanya a causa de les actuacions que s'estan fent al litoral. Poblacions veïnes com Vinaròs, Benicarló i Penyíscola figuren com punts negres, totes tres per manca de despuradora. Benicarló, a més, té plans d'urbanització en sòl inundable i protegit per Costes. Penyíscola, a més, té un projecte de construcció de dos camps de golf.