dimarts, 19 de juny de 2007

Jurar o prometre

Amb motiu del video de la Constitució de l'Ajuntament de Roquetes i els videos d'Amposta, hem pogut veure que hi ha regidors que han jurat i altres que han promès el càrrec. A més, hi ha qui ha promès per imperatiu legal i altres qui no. Això m'ha fet venir al cap la diferenciació que es fa entre jurar i prometre.

Jurar, com es pot veure al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC), en una de les seves accepccions, és l'afirmació o promesa d'alguna cosa davant de Déu. En canvi, prometre és l'afirmació o acte de donar fe d'alguna cosa, sense fer-ho davant de Déu. És en coherència a això, potser, que els regidors republicans, si no em falla la memòria, han promès el seu càrrec i no l'han jurat. A més, els republicans han promès per imperatiu legal, imagino que per reflectir el seu desacord amb la fórmula, la qual demana lleialtat al Rei.

La forma amb què es promet o jura el càrrec no treu validesa al compromís adquirit, inclosa la lleialtat al Rei, amb la qual cosa potser algun dia es podria plantejar algú si és necessari emprar "per imperatiu legal". I que consti, que sóc republicà.

1 comentari:

Amable Pallisé ha dit...

Estic completament d'acord amb el fet de que no representa que no hagis d'acatar el compromís de lleialtat a la corona. De fet al final com diu la reial frase "tanto monta monta tanto ...".
Per cert, que tenia un post "en latencia" per penjar demà que anava de lo mateix, practicament son identics fins i tot amb el titol.
Salut.