dilluns, 18 de juny de 2007

Safari, amb una base de programari lliure

Llegeixo en un article a ZDNet que Safari, el navegador d'Apple, és programari lliure. En llegir-ho he corregut a comprovar que això és així. L'única relació amb el programari lliure crec que és el fet que utilitza un marc de desenvolupament -framework-, WebKit, el qual sí que és lliure. Però, el navegador no n'és. És com si algú fa un navegador basat en Gecko amb una llicència privativa. No serà lliure, per molt que el motor web ho sigui. No deixa de ser bo, des del punt de vista del programari lliure, que almenys una part del programa no sigui privativa.