dimecres, 1 de febrer de 2012

Çaera

El llibre Historia de la provincia de Aragón de la Orden de los Predicadores (Francisco Diago, 1599) és un dels llibres a la xarxa on es poden trobar referències al cognom Zaera en la forma Çaera, la qual en alguns llocs apunten com forma original del mateix (ho comenta, per exemple, Ivan Zaera al seu web). En aquest fragment que acompanya l'apunt es veu com Guillem Çaera, alcaid (castellà) del castell de Casp juntament amb Domingo de la Naja i Ramon Fivaller, van ser testimonis del document de 6 notaris, dos de cada territori del regne (Catalunya, Aragó i València), que sentenciava l'elecció de l'infant Ferran, Ferran de Trastàmara o d'Antequera com nou rei.

Al llibre Fori Valentiae, 2n volum (Ioannis de Mey Flandri, 1547), al títol Offerta feta a sa Majestat per los tres braços en les corts del any MDXXXIII es apareix: al punt III, representant del braç reial, en Guillem Ramon Çaera -qui més endavant apareix referit com micer Guillem Çaera-, i al punt V un Nofre Çahera, representant del braç reial.

Lluny de voler fer pseudo-història, comparteixo aquí aquestes anotacions que em criden l'atenció per ser probablement persones del segle XVI amb qui comparteixo cognom, de les quals es poden llegir referències en llibres que hi ha a la xarxa.

Creative Commons License + GNU FDL