diumenge, 26 de febrer de 2012

Configuració d'un entorn de programació #Android (II)

A l'apunt anterior he explicat com configurar Eclipse per desenvolupar amb Android i ho he fet explicant fins la instal·lació del complement ADT d'Eclipse. Aquest complement permet treballar dins d'Eclipse amb les diferents eines que ofereix orientades al desenvolupament amb Android. La instal·lació del complement però, pot comportar problemes, com es pot veure al web de desenvolupadors d'Android. Ja ho vaig dir al principi de l'anterior apunt i ho repeteixo, que no explico res que no sigui a la xarxa. Els problemes amb què hom es pot trobar poden ser causats per la manca d'una màquina virtual Java instal·lada a l'ordinador, per problemes de connexió segura amb HTTPS, o altres. Hi ha alternatives vàries, fins i tot instal·lar el complement com es feia amb les primeres versions d'Eclipse, descarregant-lo i descomprimint-lo al directori de complements.Un cop instal·lat el complement i reiniciat l'IDE automàticament s'ofereix l'opció d'instal·lar l'SDK d'Android. He preferit fer això i no instal·lar primer l'SDK com s'indica, per exemple, a la guia introductòria de Phonegap, perquè amb Eclipse ja tanquem el procés de forma guiada. Com que no s'ha instal·lat cap SDK abans s'indica que es vol instal·lar. En aquest cas marquem Install new SDK i les dues opcions que ofereix, per tal de tenir accés a les darreres característiques del SDK d'Android i també per poder programar per a versions anteriors del SDK, que es corresponen amb la majoria de dispositius Android existents. Un cop acceptat el diàleg amb Next es mostra un altre on es pot decidir si es vol que s'enviïn estadístiques d'ús a Google o no. Cadascú és lliure de decidir sobre això. Fent clic sobre Finish s'inicia el procés d'instal·lació.

A continuació s'han de seleccionar els paquets que es volen instal·lar. Amb Accept All es poden acceptar tots de cop. Es fa clic sobre Install i s'iniciarà la descàrrega dels paquets.

A la consola d'Eclipse es veurà l'evolució de la instal·lació. Un cop feta la instal·lació al menú Window > Android SDK Manager es pot revisar la configuració del SDK i afegir i treure paquets. En el meu cas m'interessa poder generar aplicacions per a Android 1.5, de forma que la instal·lació per defecte l'he de modificar afegint l'API corresponent (API 3 en aquest cas). Per fer-ho cal anar a l'Android SDK Manager. Apareix una finestra amb la llista de paquets instal·lats i no instal·lats.

Després de seleccionar tots aquells que es volen instal·lar només queda fer clic sobre el botó Install XX packages... i, al diàleg de confirmació posterior, marcar la cel·la Accept All i fer clic sobre Install.

En funció del nombre de paquets marcats la instal·lació pot trigar més o menys. Qüestió de paciència. Depenent dels paquets seleccionats, es pot demanar introduir un usuari i una contrasenya, com ara en el cas dels paquets de les eines específiquesd de Motorola, MOTODEV.

Quan ha acabat la instal·lació es poden veure els paquets instal·lats al diàleg de l'Android SDK Manager.

Amb això l'entorn de desenvolupament ja està preparat. Només queda ara o més endavant crear dispositius virtuals on provar les aplicacions desenvolupades.


Creative Commons License + GNU FDL