diumenge, 26 de febrer de 2012

Configuració d'un entorn de programació #Android (I)

En aquest apunt explicaré com es configura l'entorn de desenvolupament per crear aplicacions per a dispositius Android. No explicaré res que no es pugui trobar a la xarxa però, penso que sempre hi ha qui agraeix llegir-ho en català i pas a pas, poc a poc.
  L'entorn de desenvolupament recomanat es basa en l'IDE Eclipse. Es pot descarregar del web eclipse.org. Allí es poden trobar diferents configuracions d'Eclipse, segons el tipus de desenvolupament que es vulgui fer (Java, Java EE, web, C/C++,...). En el cas d'Android però, amb la versió Classic ja n'hi ha prou. Només cal descarregar-la, descomprimir el fitxer obtingut en el directori que vulgueu i executar el fitxer amb el nom eclipse (l'extensió variarà en funció del sistema operatiu).

A continuació cal instal·lar el complement ADT per a Eclipse. Per fer-ho cal anar al menú Help > Install New Software... Apareix un diàleg on cal fer clic al botó Add.

Això fa que es mostri un diàleg per afegir una nova font de programari. Al nom es posa ADT Plugin i a la URL es posa https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/.

Després de fer clic sobre el botó OK s'actualitza la llista de programari disponible del diàleg anterior, de forma que ja es pot seleccionar tot el programari que es vol instal·lar, que és tot el de la llista que apareix.

Resten dos passos. Després de revisar els detalls de tot allò que s'instal·larà es fa clic sobre Next, i es mostrarà el darrer diàleg on cal acceptar els termes de la llicència del programari i fer clic sobre Finish.

Durant la instal·lació s'avisa que hi ha programari que s'instal·la que no està signat. Simplement cal acceptar i continuar. Un cop s'ha instal·lat tot s'ha de reiniciar Eclipse, cosa que ja s'indica al final del procés.


Creative Commons License + GNU FDL