divendres, 3 de febrer de 2012

La teva vida a #Facebook

La revista TIME publica un article d'una de les seves treballadores sobre la línia temporal (timeline) de Facebook, una nova forma de veure el perfil dels usuaris que presenta la seva vida digital classificada cronològicament, en ordre invers. No és novetat, tot sigui dit, que un servei de xarxa social organitzi cronològicament l'activitat dels usuaris. Plurk ja ho feia, tot i que d'una altra forma, més al detall i amb un  altre aspecte. Facebook ve a fer una organització de la informació de l'usuari classificant-la per anys, i dins de cada any per mesos. Una vista que pot resultar interessant o no, i que facilita l'accés als continguts que deixem públics per a la resta d'usuaris.

Creative Commons License + GNU FDL