dijous, 15 d’abril de 2010

Creació de serveis web

Farà 6 o 7 anys que vaig treballar en un projecte en què vam utilitzar serveis web per desenvolupar una aplicació que podia configurar-se, bé com una aplicació client aïllada, o bé com una aplicació client-servidor, on el servei web feia transparent les crides remotes. Vam utilitzar el contenidor de servlets Tomcat i el programari de serveis web Axis, tot això ajudats de l'IDE Eclipse.

Després d'això he pogut veure com crear serveis web és molt més senzill en entorns com .Net/Mono o PHP. De fet és gairebé immediat amb PHP.

Però, amb Eclipse, crear un servei web per desplegar-lo en un servidor Tomcat, o en un servidor d'aplicacions J2EE com és JBoss, és una tasca relativament fàcil. És evident que has de conèixer, per anar bé, com es fa el desplegament, l'estructura del paquet que s'ha de desplegar, els fitxers que cal configurar, etc. Però, amb l'ajuda d'Eclipse, la tasca és fàcil. Així, si voleu estalviar-vos feina per crear un servei web amb Tomcat, podeu consultar els passos [aquí]. Si, en canvi, voleu fer-ho per a JBoss podeu consultar els passos [aquí]. Tots aquests passos funcionen amb Eclipse Galileo.

Creative Commons License + GNU FDL