dimecres, 8 de novembre de 2006

Ghost for Linux

Ghost for Linux (G4L) és una alternativa de programari lliure al conegut Norton Ghost de Symantec. Com ja sabreu, permet crear imatges i còpies exactes de particions i de discos. Les imatges es poden desar localment o poden transferir-se a un servidor via FTP. La funcionalitat Click'n'Clone permet fer una còpia exacta d'un disc físic sencer. Per executar-lo cal gravar la imatge del programari en un CD i arrencar l'ordinador amb el disc a la unitat. I no només es poden fer còpies de discos amb GNU/Linux, sinó amb altres sistemes operatius.

Una altra alternativa, no provada però, també que fa bona pinta és Partimage.