dilluns, 13 de novembre de 2006

No a la MAT

Aquest cap de setmana s'ha celebrat una concentració de la Plataforma No a la MAT a Girona. Les comerques de la Catalunya Nord es troben en plena mobilització contra aquesta línia que diuen els polítics que ha d'abastir l'AVE i ha de solucionar el problema de la manca d'energia a la Costa Brava.
La pàgina del col·lectiu No a la MAT a França conté informació sobre la història de la línia de Molt Alta Tensió (MAT), de com ha evolucionat aquest projecte d'interconnexió elèctrica amb França, i exposa els motius per al rebuig al mateix. Els cito a continuació:

Les mentides de la THT (MAT)
Motius exposats
  • EL PRINCIPAT patiria d'un dèficit d'energia elèctrica=FALS : el dèficit, d'uns 10%, el compensen molt ampliament els intercanvis existents.
  • La THT està destinada a alimentar la línia del TGV , gran consumidor de corrent elèctric=FALS : argument estúpid que pren els consumidors que som per beneits.
  • Està destinada a alimentar Girona , ciutat deficitària=dèficit VERITABLE, però ampliament compensat pels intercanvis normals, i més que tot, la capacitat anunciada de 800 000 volts és totalment desproporcionada, en relació amb els menesters.
Les realitats que ens amaguen
L'estat francès ven energia nuclear, el procès de producció de la qual és llarg, i els estats de la Península venen electricitat amb gas, de producció instantània, però 4 a 5 vegades més cara.
La THT està destinada a fer especulació amb l'electricitat segons els preus del moment.

Els perills de la THT
Els riscos són nombrosos i importants
  • SANITARIS : alteracions fisiològiques,riscos d'esterilitat, càncers,leucèmies...
  • AMBIENTALS : la línia desfiguraria el Vallespir: tot al llarg d'aquesta, una bretxa de 600 metres d'amplada l'aniria acompanyant amb un impacte nefast per la fauna, la flora, l'agricultura i la ramaderia; augmentaria considerablement els riscos d'incendis.
  • IMMOBILIARI : caiguda molt important del valor de tots els bens del VALLESPIR-
  • RISCOS SÍSMICS : com és notori el Vallespir es troba en una regió sísmica.(pensi al terratrèmol de Ripoll). Només aquest fet hauria d'ésser suficient per a aturar el projecte.

Crec que la societat catalana es mereix claredat i que el govern, per molt radicalment a favor que hi estiguin els socialistes -igual que ho estaven amb el transvasament de Borrell-, aturi el motor i parli amb la gent. No pot ser que el PP fos criticat per no escoltar i que el govern espanyol i el català pequi del mateix.