dimarts, 10 de febrer de 2009

Un sol usuari arreu, comparativa

La revista Consumer ofereix un article sobre els diferents sistemes d'identificació a la xarxa que intenten que les persones només hagin d'utilitzar un usuari i contrasenya arreu en comptes de varis en cada lloc on accedeixes. Tant a la xarxa com en xarxes corporatives és un punt important intentar que el nombre de cops que s'ha d'introduir usuari i contrasenya es redueixi. En el cas de l'article es parla d'OpenID i sobretot de dos sistemes relacionats amb les xarxes socials, Facebook Connect i Google Friend Connect.

Creative Commons License