dijous, 19 de febrer de 2009

Validació de formularis amb wForms

Una de les eines que utilitzo en el desenvolupament web és wForms. Es tracta d'una biblioteca Javascript que permet validar camps de formularis en una aplicació web, sense haver de codificar el control de forma específica. Només cal introduir la crida al fitxer de wForms a la capçalera del fitxer HTML:

<pre class="code"><script src="<on_estigui>/wforms.js" type="text/javascript">
</script>
</pre>

Un cop fet això, es poden fer diferents tipus de validacions. Aquells camps que són obligatoris s'etiqueten amb la classe required. Seria la validació més senzilla. Es poden validar els continguts dels camps. Per exemple, un camp de correu electrònic es pot validar si s'afegeix la classe validate-email. O es poden validar camps segons expressions regulars amb la classe validate-custom /<regexp>/. Podeu veure diferents opcions a l'apartat de documentació de wForms.

wForms executa la validació dels camps en fer clic sobre un botó de tipus Submit del formulari. Si l'enviament del formulari es fa d'una altra forma, com per exemple via Javascript -via Javascript-, aleshores es pot cridar la validació igualment però, cal fer-ho d'una altra manera, com s'explica al web del projecte.

Espero que us sigui útil. wForms és programari lliure amb llicència GPL.

Creative Commons License