dissabte, 2 de maig de 2009

Cerques integrades a Gmail

Gmail inclou dues novetats. D'una banda, la cerca integrada. Activant l'opció a l'apartat Labs de la configuració, es podran fer cerques a la web mentres s'està dins de Gmail, i els resultats es podran inserir en correus i xats. En el meu cas tinc una caixa de cerca i no em surt la caixa que diu el bloc de Gmail que ha de sortir. Sí que m'apareix la caixa de resultats, tal com s'indica i permet enviar-los per correu, enganxar-los o enviar-ne la URL.

Una altra novetat, que no és gaire interessant -en el meu cas-, és la disponibilitat de noves emoticones.

Creative Commons License + GNU FDL