dimecres, 8 de juliol de 2009

Google presenta el projecte de sistema operatiu

El bloc oficial de Google ens rep avui amb una notícia important. Finalment es confirma que Google publicarà un sistema operatiu, el Google Chrome OS. Es tracta d'un sistema operatiu lleuger orientat inicialment a ultraportàtils, el qual serà alliberat a finals d'any i que, segons anuncien, es distribuïrà per als consumidors a la segona meitat del 2010.

Les seves característiques principals són:
  • Sistema operatiu ràpid i lleuger orientat a ultraportàtils i que podrà executar-se en molts dispositius. S'executarà en processadors x86 i ARM.
  • És un projecte separat d'Android.
  • Arquitectura de de sistema operatiu que es composa del navegador Google Chrome executant-se en un nou entorn de finestres sobre un nucli de Linux. L'ordinador com porta d'entrada a la web, on tindrem les nostres aplicacions i les nostres dades. 
  • Les aplicacions que s'executaran seran aplicacions web i aquestes podran executar-se en altres navegadors basats en estàndards en altres sistemes operatius.

Creative Commons License + GNU FDL