dijous, 10 de desembre de 2009

CENATIC i el codi obert

El CENATIC és un organisme públic que, de forma resumida, promou l'ús del programari lliure en les TIC. En la seva definició utilitzen el terme "fuentes abiertas", referint-se a codi obert, i no a programari lliure. Un organisme així hauria de ser un referent i oferir una informació correcta sobre el tema que promou. En canvi, veig que al Nótame es parla de la diferenciació que es fa a l'apartat de preguntes freqüents del CENATIC, entre programari lliure i codi obert. L'afirmació és que no són el mateix però, a l'hora de diferenciar-los posa característiques que són d'ambdós. Perquè en realitat vénen a ser el mateix, encara que amb un punt de vista ideològic diferent. Si no són el mateix, agafem la definició de programari lliure i les 10 condicions del codi obert i mirem si diuen el mateix o no. En qualsevol cas, si es volen diferenciar cal explicar-ho bé.

Creative Commons License + GNU FDL