diumenge, 27 de desembre de 2009

PHP en Mac OS X Leopard i Snow Leopard

La versió 10.5 de Mac OS X, Leopard, té ja instal·lat PHP, a més d'Apache, ja inclòs a la versió 10.4, Tiger. Ara bé, PHP no està habilitat i cal modificar la configuració d'Apache per tal que puguin executar-se aplicacions web que utilitzin PHP. Els passos es poden consultar al web Foundation PHP, tot i que aquí els explicaré utilitzant només el terminal. Per tant, primer cal obrir el terminal, anant a Aplicaciones > Utilidades > Terminal. A continuació:


  1. S'edita el fitxer de configuració d'Apache amb vi: sudo vi /private/etc/apache2/httpd.conf. Després d'introduir la contrasenya de root es podrà editar el fitxer.
  2. Cal cercar dins del fitxer la línia que comença amb #LoadModule php5_module i treure el comentari que té al principi.
  3. Es desa el fitxer i se surt de l'editor.
  4. A continuació cal crear el fitxer de configuració php.ini a partir del fitxer per defecte que inclou el sistema amb: sudo cp /private/etc/php.ini.default /private/etc/php.ini.
  5. Només queda iniciar el servidor Apache: sudo apachectl.
Per comprovar-ho, tal com s'indica a la referència d'on he tret aquests passos, es pot crear un fitxer de PHP que cridi la funcion phpinfo(). L'arrel del servidor web és a /Library/WebServer/Documents. Des del Finder cal anar a Macintosh HD > Librería > WebServer > Documents.

Com es pot comprovar, si no feu cap canvi a la configuració de PHP, no es reconeixen les etiquetes que delimiten el codi PHP en el seu format curt <?...?>, i cal escriure en el seu lloc <?PHP...?>. Per poder utilitzar el format curt cal editar el fitxer php.ini copiat abans (cal editar-lo amb sudo i afegir-li permís d'escriptura per al root) i canviar el valor de la propietat short_open_tag d'Off a On. Només quedarà gravar, sortir i reiniciar el servidor Apache.


Creative Commons License + GNU FDL