dijous, 13 de maig de 2010

I a Catalunya també retallem

El govern català també treu les tisores per retallar sous i inversions. Ens demanen "acotxar el llom" perquè durant anys s'ha preferit la no austeritat. Que un govern demani austeritat quan les coses es posen realment negres és per llogar-hi cadires. Catalunya no se salva de la política del totxo. I tampoc no se salva de tenir uns governants, com Espanya, que a l'hora de reduir despeses opten per la via fàcil.

Segur que els membres del govern i alts càrrecs es baixaran els sous però, a diferència del funcionariat sense càrrec, ells continuen tenint dietes i continuaran tenint sous que els pobres mortals que fan funcionar la màquina de l'administració no tenen.

Lo que no entenc encara és com plantegen una mesura així amb unes eleccions a la vista.

Creative Commons License + GNU FDL