divendres, 13 d’abril de 2007

Aprovada la LAECAP

El web del Libro Blanco del Software Libre publica una entrada sobre l'aprovació ahir de la Llei per a l'Accés Electrònic dels Ciutadans a les Administracions Públiques (LAECAP). La referència als estàndards oberts, la qual no apareixia fins ara, segons aquesta entrada sí que s'ha inclòs. D'altra banda, també el web del Libro Blanco té una altra entrada sobre el segon informe de l'Observatori de Neutralitat Tecnològica, un informe temàtic sobre la LAECAP, amb una quantitat considerable de crítiques a la mateixa. El document de l'informe us el podeu descarregar [aquí].

Segons l'informe -la llei no l'he pogut llegir-, la postura inicial del Ministeri d'Administracions Públiques (MAP) d'adoptar l'estàndard ODF (Open Document) dins de l'Administració, s'ha abandonat. Apunta l'informe que podria haver una migració massiva de la informàtica de l'Administració Pública cap a Windows Vista. La majoria de projectes de l'Administració de l'Estat que surten a concurs estableixen explícitament o obliguen implícitament a utilitzar tecnologia Microsoft, diu l'informe.

Hi ha un recull de denúncies en aquest informe sobre discriminació als ciutadans segons amb quina plataforma accedeixen als serveis de les Administracions Públiques, ja sigui l'estatal o la catalana. Per exemple, la visita virtual Senat espanyol, disponible només per a Internet Explorer; la publicació de documents en formats tancats al web de Recursos Pedagògics del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya; etc.