dilluns, 23 d’abril de 2007

Sobre l'assemblea

No vaig poder estar durant tota l'assemblea dissabt. Vaig poder escoltar les intervencions de Narcís Prat i de Pedro Arrojo. Algunes coses que destacaria les poso en aquest article. Narcís Prat va explicar com des de l'any 2004 de les obres que s'havien de fer en relació al PIPDE no se n'ha fet cap. Tot són paraules. També va remarcar que les detraccions previstes al Segre amb el Segarra-Garrigues el condemnaven a ser un ric sense cabal. I també va explicar la necessitat de tenir un règim de cabals a l'Ebre que permetés el seu bon funcionament com ecosistema.

Pedro Arrojo va parlar des de la vessant més econòmica, tenint com referència la nova llei d'aigües que resulta de l'aplicació de la Directiva Marc Europea. I és que, les hectàrees de regadiu previstes a l'Ebre suposen 2000 hm3/any, l'equivalent a dos transvasaments del PP. I la creació d'una hectàrea de regadiu, assegurant un lloc de treball, se situa en un cost de 200 milions de pessetes -crec recordar-. Segons Arrojo, cal fer un replantejament de les coses, enter elles el sector agrícola.


Sempre és interessant escoltar les persones que van donar l'argumentació necessària durant l'època del PP, i que ara continuen explicant quins perills té l'Ebre, causats per l'acció humana, a la qual se suma el canvi climàtic. I és interessant veure com alguns ja no se'ls escolten tant, i altres neo-anti-transvasistes, continuen sense anar a les assemblees ni manifestacions -com abans-.

Actualització: Em deixava comentar el fet que amb la nova llei d'aigües, segons com es facin les coses la interconnexió de xarxes pot acabar materialitzant-se mitjançant la venda de cabals del Segarra-Garrigues, sense fer la infraestructura d'aquesta interconnexió. Crec que necessitem explicacions clares sobre els nous regadius que es posen en marxa i les conseqüències que s'anuncien, per part del govern.