dissabte, 29 de març de 2008

Texmaker, editor de LaTeX lliure

Quan vaig fer el projecte final de carrera amb LaTeX hi havia una eina no lliure molt desitjada per les facilitats d'edició que oferia. Es deia WinEDT, una aplicació per a Windows per treballar amb aquest llenguatge de creació de documents de forma més eficient. Aquesta setmana gràcies a Linux.com m'he trobat amb Texmaker, una eina lliure per treballar amb LaTeX publicada amb llicència GPL, i que es pot utilitzar en sistemes tipus Unix, en Mac OS X i en Windows.

Banner no als transvasaments