dilluns, 31 de març de 2008

Volen enfrontar territoris?

Aquesta és una observació de Manolo Tomàs aquesta nit al programa Àgora del 33. Si no ho volen ho sembla. Sembla talment com si tants de projectes de transvasaments de sobte i tant d'alarmisme, perseguissin crear un corrent d'opinió generalitzat a favor d'algun projecte de transvasament -la interconnexió?- i que veiés la gent de l'Ebre, del Segre o del Ter, com gent que diu no a tot.

Banner no als transvasaments