divendres, 16 de juliol de 2010

Destrucción a toda costa 2010

Greenpeace ha presentat l'informe Destrucción a toda costa 2010, amb una anàlisi dels darrers 10 anys de destrucció de la costa espanyola per l'augment de la construcció i de la contaminació. L'informe té un monogràfic per a Catalunya, on es pot llegir que tenim l'índex de construcció de la costa -quasi un 47%- més alt d'Espanya, i on podem trobar referències al Delta de l'Ebre i a l'embassament de Flix, entre altres. El titular del dia sobre l'informe diu que en 20 anys s'ha destruït tanta costa a Espanya com si es construïssin 8 camps de futbol al dia.

Creative Commons License + GNU FDL