divendres, 16 de juliol de 2010

La por dels polítics a la democràcia

En Marc Belzunces escriu sobre la justificació del president del Parlament a la denegació de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per fer una consulta sobre la independència de Catalunya. Els motius per denegar-la són que la llei de les ILPs no permet aquest tipus de propostes, i estableix una comparació amb la convocatòria d'una ILP per eliminar un impost.

Només vull dir que la població hauria de ser preguntada tants cops com calgui, i a instàncies de la institució que sigui, i el resultat hauria de tenir-se en compte, en la mesura que calgués. La resta només mostra que la democràcia que volen els partits polítics és una democràcia controlada, que cada 4 anys s'expressi i prou. Ens queixem de Madrid amb els referèndums però, penso que no pensen gaire diferents a casa nostra.

Creative Commons License + GNU FDL