dijous, 10 de juny de 2010

Sironta

Aspecte d'una habitació de Sironta
Sironta és una aplicació per a l'intercanvi de fitxers i de treball col·laboratiu en un entorn distribuït, de tipus P2P. Es pot descarregar per a Windows, Mac OS X i GNU/Linux. Dins de l'entorn de l'aplicació un usuari té accés a diferents habitacions, entre les quals la seva, les quals pot compartir amb altres usuaris. Dins d'una habitació un usuari pot:

  • Pujar fitxers, que compartirà amb la resta d'usuaris de la mateixa.
  • Treballar amb aquests fitxers, reflectint-se els canvis en la còpia de cada usuari connectat. Si no s'està en línia els canvis romanen locals fins que l'usuari es connecta.
  • Els documents que es poden compartir són de qualsevol tipus. En els casos específics de documents d'OpenOffice, aquesta eina ofimàtica s'obre integrada dins de l'entorn. Les imatges s'obren en el navegador integrat.
  • El navegador integrat permet no haver de sortir de l'eina per consultar llocs web.

Com es pot observar, l'eina utilitza la tecnologia Eclipse Rich Client Platform, cosa que facilita l'aprenentatge per a usuaris familiaritzats amb l'IDE Eclipse. Sironta és programari lliure amb llicència Affero GPL v3, publicada per l'empresa Techideas. L'amic i ex-company de feina Jordi Martín hi treballa, amb la qual cosa donar publicitat a l'eina fa especial il·lusió.

Creative Commons License + GNU FDL