divendres, 11 de juny de 2010

Va de sous

La Veu de l'Ebre aquesta setmana parla dels sous dels càrrecs públics i dels funcionaris. Penso que l'enfoc que fan pot induir a confondre els primers i els segons. També penso que les xifres han d'anar acompanyades d'explicacions sobre la formació i responsabilitat de les persones. Perquè un sou d'uns 30.000 euros anuals no és un sou alt, i menys depenent del tipus de feina i de la formació requerida.

Coincideix que La Marfanta parla de la polèmica entre l'alcalde de Tortosa i l'ex-alcalde i senador. El primer va criticar el segon pel que cobra com senador, i el segon ha reptat el primera que expliqui els seus interessos professionals personals amb feines fetes a l'Ajuntament. Segons la notícia, Joan Sabaté cobra 60.050 euros anuals més 29.043 euros lliures d'impostos en dietes. El segon cobra 63.000 euros anuals més 10.000 euros en dietes. Em sembla que algú que cobra més que el sou de molts funcionaris en dietes, a més dels 10 milions de pessetes anuals de sou, no pot respondre la crítica atacant. Ja poden baixar-se el 15% que continua sent aberrant.

I parlant de senadors i diputats, hi ha un aspecte que s'hauria de corregir. Està bé que utilitzin la xarxa, que tinguin ordinadors però, les tarifes planes d'Internet mòbil, a càrrec de qui van? Si van a càrrec del diner públic em sembla que no anem bé. Amb aquests sous bé que es poden pagar una tarifa plana de 40 o 50 euros mensuals.

Creative Commons License + GNU FDL