dilluns, 14 de juliol de 2008

Fortanete i la Castellania d'Amposta

Text no disponible
Fortanete, tal com es pot llegir al web de la població, pertanyia al segle XII a la comanda d'Aliaga, dependent de la Castellania d'Amposta. A principis del segle XIII (l'any 1202 segons el web de l'Ajuntament), va ser donat el castell de Fortanete a l'Orde de Sant Joan de Jerusalem per part del rei Pere II el Catòlic.
La Castellania d'Amposta apareix al llibre Ilustracion canónica é historial de los privilegios de la Orden de s. Juan Per Vicente Calvo y Julián, Joaquín Ibarra, com es pot veure a la imatge adjunta, i també es coneix com el Gran Priorat d'Aragó. Podeu llegir el conjunt de territoris que comprenia aquesta Castellania a la imatge esmentada, la qual podeu trobar a la pàgina 74 del llibre.
Creative Commons License