dijous, 10 de juliol de 2008

Quota de mercat dels sistemes operatius

Noticiasdot publica un article sobre la quota de mercat dels sistemes operatius Windows, Mac OS X y GNU/Linux en entorns d'escriptori. Hi he posat un comentari sobre la confusió del primer gràfic de barres, on es barregen sistemes operatius i plataformes -es diferencia entre Mac Intel i Mac OS (PowerPC) quan el sistema operatiu es el mateix, Mac OS X-. A banda d'això, el segon gràfic il·lustra la situació. La família Windows està en un 89,45% de quota, la família Mac OS X en un 7,94%, i la família GNU/Linux en un 0,80%. GNU/Linux quasi duplica el percentatge de fa un any (0,47%).


L'article es basa en les dades de Market Share, les quals mostren l'evolució cada mes de la quota de mercat dels diferents sistemes operatius.Creative Commons License