dimarts, 8 de juliol de 2008

Google allibera Protocol Buffers


Google ha alliberat Protocol Buffers, un programari que defineix una interfície de tipus IDL independent del llenguatge, de plataforma i extensible, per a la serialització de dades en les comunicacions, en l'emmagatzemament de dades, etc. Segons expliquen Protocol Buffers és utilitzat per Google internament en la majoria d'intercanvi i emmagatzemament de dades. Es presenta com una alternativa més eficient que altres, com ara XML en l'intercanvi i emmagatzemament d'informació, tot i que també cal tenir en compte que XML té com avantatge que és intel·ligible per a les persones.

Creative Commons License