dijous, 24 de juliol de 2008

Knol, creació col·laborativa de continguts segons GoogleGoogle anuncia que Knol ja el pot utilitzar tothom. Per explicar què és, expliquen què és un knol. Defineixen els knols com articles fiables -autorithative- sobre temes específics, escrits per persones que coneixen el tema dels mateixos. La primera impressió que es té, potser induïts per allò que ja es diu a la xarxa, és que Knol és la Wikipedia de Google. Repasso a continuació alguns aspectes d'aquest entorn col·laboratiu.Estructura

Els articles de Knol es composen d'un títol, d'un subtítol, d'un resum i d'un cos. A la Wikipedia els continguts es creen utilitzant marques de format i el seu contingut no es divideix en aquestes parts indicades abans.Creació de continguts

Els continguts els poden crear persones usuàries, no persones anònimes. Els knols poden crear-se o modificar-se copiant i enganxant contingut creat amb eines externes, com un processador de textos. Es poden crear també important els continguts de fitxers externs, com documents de Word, Excel, PDF o txt, i altres -no s'especifiquen-. He provat pujar un document ODF i no ha funcionat.Publicació

Els continguts que es creen es poden mantenir en mode d'esborrany abans de publicar-los, o bé permetre que en desar-los ja quedin publicats.Llicència

Per defecte la llicència dels articles que s'escriuen és Creative Commons Reconeixement, i es pot optar per escollir sinó, una llicència Creative Commons Reconeixement-No comercial, o bé establir tots els drets reservats. La Wikipedia publica els seus continguts amb llicència GNU GFDL, cosa que d'entrada fa incompatible incloure continguts d'aquesta dins de Knol.Col·laboracions

Mentres a la Wikipedia tothom pot col·laborar i en qualsevol cas, si s'ha de moderar es fa a posteriori, amb Knol es pot decidir si es moderen a priori les col·laboracions, si no es moderen, o si no es permeten col·laboracions.Els knols poden rebre comentaris -anònims també, sembla- de les persones que hi accedeixen. També es poden escriure ressenyes.

Control de versions

Com a la Wikipedia, existeix un control de versions dels continguts.Resumint

Knol és un servei interessant, perquè posa a l'abast de tothom una eina per crear continguts de forma col·laborativa. Aquesta col·laboració però, dependrà de qui creï els continguts, a diferència de la Wikipedia. De la mateixa manera, els continguts de Knol no seran sempre lliures i, de moment, no seran mai de tipus copyleft. Knol no és tampoc una enciclopèdia, o almenys no és aquest el principal missatge de Google, sinó que sembla més aviat una espècia de magatzem d'articles no anònims, igual que Google Code Hosting és un magatzem de projectes. Si és bo o dolent es veurà. Si és una alternativa a la Wikipedia, crec que almenys ara no, perquè el seu plantejament és diferent i l'esperit d'aquella és una mica diferent.

Creative Commons License