dissabte, 17 de novembre de 2007

Amposta podria expropiar cases de la façana fluvial

L'Ajuntament d'Amposta es planteja recuperar la façana fluvial fins el pont penjat, per la banda sud. Per això es planteja l'expropiació de les cases que es troben ara construïdes sobre aquesta façana. La direcció general de Costes veu bé aquesta opció, per estar les cases incomplint la llei de costes.