dijous, 22 de novembre de 2007

Fracàs educatiu a Catalunya

Una de les notícies del matí és que Catalunya és a la cua d'Espanya i d'Europa en l'avaluació del seu sistema educatiu. La Fundació Jaume Bofill ha realitzat l'informe de l'estat de l'educació a Catalunya 2006-2007, del qual es desprenen dades preocupants. Una de cada 3 persones (un 34,1%) entre 18 i 24 abandona els estudis, cosa que significa el triple de l'objectiu europeu per al 2010, fixat en un 10%. A Espanya és un 30,8% i en llocs amb qui ens volem comparar com El País Basc, un 13,9%.

El Periódico reflecteix en un titular que el pas de Primària a ESO és massa fàcil i després té conseqüències en el fracàs en aquesta etapa d'educació secundària. Mentres les escoles de Primària tenen la millor taxa d'Espanya en graduats, els instituts d'ESO en tenen la taxa més baixa. És per preocupar-se. I és per analitzar bé què està passant, perquè avui mateix es faran anàlisis precipitades i superficials, les quals segurament apuntaran el professorat -d'ESO- com el màxim culpable. I la causa amb tota seguretat està repartida: el sistema educatiu, les direccions dels centres, el desencís del professorat, la poca cooperació de les famílies, la pròpia societat,...