dijous, 29 de novembre de 2007

VIP: Charles Babbage

Charles Babbage [1] (Anglaterra, 26 de desembre de 1791 - 28 d'octubre de 1871), fou un matemàtic, filòsof i enginyer mecànic anglès, al qual es considera el pare de la informàtica. Fundador de l'Analytical Society [2] l'any 1812 i membre de la Royal Society [3], la seva importància en les nostres vides ve donada pel disseny de dues màquines, les quals ell no va arribar mai a veure completes: la màquina de diferències [4] i la màquina analítica [5].

L'any 1822 va presentar el disseny d'una màquina que era capaç de calcular i imprimir taules de funcions polinòmiques mitjançant el mètode de les diferències finites. Aquesta màquina permetia calcular funcions logarítmiques i trigonomètriques, doncs es poden aproximar utilitzant polinomis. La seva idea va sorgir a partir de la detecció d'errors en les taules de logaritmes que s'utilitzaven per a navegar. Es tractava de la màquina de diferències. Més endavant va idear una màquina encara més potent, la qual realitzava les mateixes operacions però, més ràpid, amb un centenar de variables (la de diferències només treballava amb constants) o números de 25 dígits cadascun. Era la màquina analítica. La màquina havia de poder resoldre equacions mitjançant la conversió a números de totes les fórmules i utilitzant les lleis algebraiques conegudes. A més, havia d'utilitzar targetes perforades per a l'entrada de dades i programes, inspirant-se en el funcionament de màquines de l'època [6], i Babbage va crear un llenguatge de programació per a la màquina al qual va anomenar Mechanical Notation [7].

A banda de les referències anteriors, a [8], [9], [10] i [11] teniu més informació sobre Charles Babbage i la seva obra, així com llibres de l'època que expliquen els seus projectes. És molt important tenir en compte que tot això passava a la primera meitat del segle XIX i que potser si haguessin disposat de la tecnologia actual, l'ordinador hagués nascut molt abans que no ho va fer.

[1] Charles Babbage (Wikipedia)
[2] Analytical Society (Wikipedia)
[3] Royal Society (Wikipedia)
[4] La màquina de diferències (Wikipedia)
[5] La màquina analítica (Wikipedia)
[6] Màquina analítica (David Gimeno, UPF)
[7] The Year-book Facts in Science and Art (pàg. 169, John Timbs, 1844, Google Books)
[8] La màquina analítica (Wikipedia en castellà)
[9] Stories of inventors and discoverers in sciense and useful arts (pàg. 141, John Timbs, 1860, Google Books)
[10] The Babbage Pages
[11] Reply to the "Statement of the Trustees" of the Dudley Observatory (pàg. 137, Benjamin Apthorp Gould, 1859, Google Books)