divendres, 16 de novembre de 2007

FeedFinder: Descobreix els canals de subscripció

Fa unes setmanes vaig pujar a PHPClasses una classe per a PHP 5 que permet cercar els canals de subscripció de continguts (RSS o Atom) a partir d'una URL. La classe es diu FeedFinder. Utilitza el patró de disseny singleton, és a dir, que només pot existir una instància de la classe en un moment determinat. És programari lliure amb llicència GPL. El seu ús és senzill.

require_once('FeedFinder.php');
...
// Obté l'única instància de la classe
$aFeedFinder = FeedFinder::getInstance();
// Agafa les adreces dels canals
$aCanals = $aFeedFinder->getFeeds('http://localhost/FeedFinder/rss1.xml');
// Si no hi ha canals $aCanals tindrà longitud 0, i sinó es poden tractar com sigui necessari
...


Espero que us sigui útil!