dijous, 30 d’abril de 2009

Sistemes d'incidència a la via pública

En una ciutat com Amposta ja fa temps que crec que, a banda dels sistemes tradicionals, com trucar a l'Ajuntament o personar-s'hi, cal proporcionar eines telemàtiques a la ciutadania per poder comunicar incidències a la via pública i fer el seguiment de la seva resolució. Penso que una ciutat que havia de ser pionera, amb el projecte Ciutat Digital, hauria de disposar d'un servei com aquest.

Per prendre model hi ha diferents serveis proporcionats per ajuntaments:
  • Ajuntament de Tortosa: Es tracta d'un servei que recull multitud de dades per ubicar geogràficamet de forma correcta la incidència, classificar-la i mantenir contacte amb qui la comunica. El formulari pot ser farragós d'emplenar però, a canvi s'obté un sistema prou precís en la gestió de les incidències.
  • Ajuntament de Màlaga: Un formulari força més senzill permet també identificar-se, ubicar geogràficament la incidència, classificar-la i descriure-la.
  • Ajuntament de Gijon: Un sistema una mica més senzill que l'anterior, permet introduir dades de la mateixa naturalesa però, amb menys precisió.
  • Ajuntament de Collado Villalba: Sistema pràcticament igual al de Gijon.
  • Ajuntament de Barcelona: Sistema d'incidències i reclamacions, amb ubicació sobre el plànol de la ciutat, amb seguiment de la incidència, i estadístiques d'evolució del servei.
Entre aquests em quedaria amb el model de Tortosa o Barcelona. Si li sumem que es podria construir el projecte partint d'un sistema d'informació geogràfica i d'un sistema de gestió d'incidències lliures, podria ser un gran projecte, per interessant i perquè seria un cas d'èxit de programari lliure en un lloc on cal mostrar les avantatges, en zones allunyades de les capitals, dels serveis de grans empreses, on s'ha de potenciar la indústria informàtica competitiva.


Creative Commons License + GNU FDL