dilluns, 8 d’octubre de 2007

El Grau en proves, no en obres

Segons informa La Veu de l'Ebre de divendres 5 d'octubre de 2007, les obres que s'estan fent al carrer del Grau d'Amposta són proves per veure quina és la millor solució. A dia d'avui però, aquestes proves estan estenent-se ja per més de la meitat del tram del carrer afectat per les obres. És estrany que segons el setmanari es parli de proves i s'estiguin fent canvis en tantes voreres, en comptes de provar primer en un parell i després decidir per on continuar, si pel mateix camí o cercar una solució millor.

Podeu llegir-ho també a Política ebrenca.