dimarts, 30 d’octubre de 2007

Quan K no és 1000

Avui he trobat un article que crec que us pot interessar si en això de la informàtica no sou experts ni tan sols teniu idea de la majoria de termes que s'empren. Es tracta d'un article del Gadgetoblog, d'El Mundo, el qual parla de les unitats de mesura de la informació en els sistemes informàtics, arran d'una notícia recent que comentaré més endavant.

La mínima unitat d'informació en un sistema informàtic és el bit (b). Podeu sentir parlar de bits quan hom es refereix a la capacitat del processador (32 bit, 64 bit) per processar instruccions i accedir a la memòria -la mida dels registres-. També apareixen els bits quan es parla de l'ample de banda de la connexió a Internet. En l'epoca dels mòdems es parlava de kbps (quilobits per segon) i ara, amb l'ADSL es parla de Mbps (megabits per segon).

Les agrupacions de 8 bits (octets) són els bytes (B). Fa uns anys la capacitat de la memòria RAM i els discos durs dels ordinadors es mesurava en MB (megabyte), tot i que actualment es parla de GB (gigabyte) i, en el cas de discos durs d'ús particular ja n'hi ha de TB (terabytes). Fa bastants més anys la memòria RAM es limitava a l'ordre de kB (quilobytes).

Bé, i hem vist que un byte són 8 bits però, i 1 kB, 1 MB o 1 GB? En informàtica la k equival a 210, és a dir, 1024. Per tant, 1 kB són 1024 bytes. De forma equivalent, 1 MB són 1024 kB, és a dir, 1.048.576 bytes (no un milió de bytes). I, continuant, 1 GB són 1024 MB, 1 TB són 1024 GB, etc.

I tot això, per què ho publiquen al Gadgetoblog? Doncs l'empresa Seagate està tornant un 5% dels diners a les persones que han comprat discos durs en els darrers 6 anys a causa d'una sentència judicial. 4 persones van denunciar Seagate perquè els discos durs no tenien la capacitat indicada en la compra a causa que l'empresa considera 1 kB igual a 1000 B, amb la qual cosa els discos durs no tenien la capacitat que realment haurien de tenir si es respectés el significat de les unitats de mesura. I això, quan es parla de gigues, es nota.