dimarts, 18 de desembre de 2007

ebrencs a Facebook

Avui he creat un nou grup a Facebook. Es diu ebrencs, com la llista de correu, la virtualització de la mobilització contra els transvasaments, esdevinguda punt de trobada de gent de l'Ebre i de fora de l'Ebre. Pretén ser una pota mes de la llista i en cap cas no pretén substituir-la. Sorgeix de veure com en una xarxa social com Facebook, es poden crear grups que comparteixen alguns interessos comuns, els membres dels quals poden interactuar entre ells, estendre la interacció als seus contactes, etc. També és interessant en una xarxa social com aquesta la possibilitat de crear causes a les quals contribuir, sumant-s'hi o -no m'ho he plantejat- aportant-hi o recaptant diners. Així, des de dins d'ebrencs poden sorgir causes que poden difondre's per la xarxa social, fent-se ressò d'aquelles iniciatives i preocupacions aparegudes a la llista o sorgides des de les mateixes persones en el món real.