dilluns, 3 de desembre de 2007

Wikipedia compatible amb Creative Commons

Ara la Wikipedia, a més de continguts amb la llicència de documentació lliure de GNU (GFDL), també serà compatible amb Creative Commons. La informació completa i ben explicada la podeu trobar en anglès, a Jamendo, via Slashdot. Si no s'especifica sembla que qualsevol llicència Creative Commons serà compatible amb la Wikipedia. Però, les llicències que no permeten treballs derivats o no permeten l'ús comercial de l'obra no són llicències lliures. Com es pot veure si llegiu les fonts, la compatibilitat serà amb Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual, una llicència de tipus copyleft.

Com s'explica a Jamendo, no significa això que els continguts de la Wikipedia canviïn ara de tipus de llicència. Continuaran amb GFDL. Aquest acord de compatibilitat assolita amb la FSF, significa que els continguts de la Wikipedia es podran rellicenciar amb la llicència Creative Commons indicada abans.