dimarts, 30 de juny de 2009

Propietat intel·lectual i garantia de servei, el cas de Twitter

L'altre dia el bloc de Mr. Tweet parlava sobre la suposada contradicció de les condicions de servei de Twitter. En l'article es destaca que mentres que d'una banda les condicions de servei asseguren que tot allò que es publica a Twitter és propietat de l'usuari i que Twitter no en reclamarà mai la propietat, també es reserven el dret de cancel·lar el servei a l'usuari d'acord amb la legislació vigent. L'autor es pregunta qui és l'autor dels tweets, d'allò que publiquem a Twitter, si en qualsevol moment podem deixar de tenir-hi accés i perdre el control sobre els nostres continguts.

L'autor confon el servei de publicació i els drets d'autor sobre els continguts publicats. Si bé és cert que el fet que es pugui tallar el servei deixa l'usuari sense accés als seus continguts, això no és equivalent a prendre els drets d'autor sobre els mateixos. De fet, tot i que altres serveis a la xarxa, com Flickr, Google Docs, YouTube, etc, no indiquin en les seves condicions que els continguts que hom publica pertanyen a qui els publica, això és sempre cert, automàticament. I si diguessin el contrari, caldria veureu si és aplicable la clàusula en unes condicions generals de servei, almenys a consumidors. Aquests altres serveis, a més, poden també deixar de permetre l'accés en qualsevol moment a l'usuari i perdre així, el control sobre els continguts.


Creative Commons License + GNU FDL