dijous, 12 de juliol de 2007

Arribar a Barcelona a 80 Km/h

Esteu a favor de la reducció a 80 Km/h de la velocitat a l'AP-2 per entrar a Barcelona? Jo no. Crec que la congestió del trànsit ja és prou important ara com per agreujar-la. Crec també que si ara no es respecta el límit de 100 Km/h tampoc no es respectarà el de 80 Km/h. A més, el RACC ha explicat els motius pels quals no està d'acord amb l'afirmació del govern quant a la reducció de la contaminació que produirà aquesta reducció de la velocitat màxima. Els conductors conduiran amb marxes més llargues, amb la qual cosa les revolucions dels motors seran més altes i la contaminació serà major. Posaran aleshores un senyal de prohibir circular a 80 Km/h en quarta? Estan intentant arreglar un problema abans de solucionar problemes de base?

1 comentari:

Daniel Gil ha dit...

I el problema de base no és altra que uns transports públics tercermundistes, que fan pena, oblidats, desprestigiats... Cal invertir, mullar-se, implicar-se, potenciar els transports públics... i no confondre el personal amb restriccions de velocitat absurdes. No sé, però em sembla que estem perdent el nord...