dimecres, 18 de juliol de 2007

Creació d'imatges panoràmiques

HuginHugin és un programa per a la generació d'imatges panoràmiques a partir d'un conjunt d'imatges de trossos dels panorama final. És programari lliure disponible per a GNU/Linux, Mac OS X i Windows. Podeu trobar un article sobre el seu funcionament al Debian Package of the Day i més informació al web del projecte.