dilluns, 16 de juliol de 2007

Impugnar o no impugnar

No he llegit els estatuts que ha analitzat l'estudi del govern català sobre els articles impugnats per inconstitucionals pel PP de l'Estatut de Catalunya presents de forma idèntica o semblant en aquells. Però, segons indiquen les diferents fonts, el PP hauria acceptat en altres llocs articles que no accepta per a Catalunya, en un cas de clara incoherència. Per exemple, l'agència tributària catalana no serà tan mala idea quan es creï al País Valencià. Estem en una situació que es ve denunciant fa temps. El PP actua cap a Catalunya amb actitud discriminatòria, com si aquest fos el preu per no treure aquí una representació gaire nombrosa. O, qui sap, potser tot això forma part de l'estratègia per enfortir aquest Estatut i que ningú no recordi que al Parlament de Catalunya es va aprovar una altra cosa ben diferent. Potser el PP entra en el joc per enfortir el text i no ens estem adonant de la jugada.