dijous, 12 de juliol de 2007

Canvis en la senyalització a l'eix de l'Ebre

Darrerament s'estan canviant o afegint nous senyals de trànsit a l'eix de l'Ebre (C-12). Al plànol de Google Maps he situat alguns dels canvis. Entre ells, que a l'alçada de la Torre de la Carrova s'ha canviat la prohibició de velocitat màxima de 70 Km/h a posar una recomanació de 80 Km/h per perill de cruïlla. El mateix passa a l'alçada del pont de l'AP-7, a la cruïlla amb l'entrada nord d'Amposta. A més, en sentit Tortosa, a partir del pont de l'AP-7, la velocitat màxima autoritzada passa a ser de 100 Km/h, en comptes de la velocitat genèrica de 90 Km/h. Entenia que la velocitat específica no podia superar en cap cas la genèrica. I crec que la genèrica és de 90 Km/h perquè la C-12 no té 1,50 metres de voral, condició mínima segons la normativa perquè sigui de 100 Km/h. Finalment, un altre detall que podeu veure ubicat al plànol, és que en entrar a la rotonda de Vinallop, venint des d'Amposta, el senyal vertical de prohibició d'anar a més de 50 Km/h ha quedat ocult per un senyal d'indicació de les diferents direccions de la rotonda.